İşletme Yüksek Lisans Dersleri

MBA Program İçeriği
Küreselleşen dünyaya paralel olarak dünya genelinde MBA (İşletme Yüksek Lisans) programlarında okutulan ders programları da büyük benzerlikler göstermektedir.

Temel olarak iki tür MBA program içeriği bulunmaktadır. "Harvard stili" olarak adlandırılan birinci yaklaşımda vaka incelemesi (case study) denilen olay incelemeleri önemli bir yer tutar. "Chicago stili" denilen ikinci yaklaşımda ise dersler daha teorik ağırlıklı olarak verilmektedir.

Türkiye'de devlet üniversitelerinin MBA programları genellikle teorik ağırlıklı olarak verilirken, vakıf üniversitelerinin ve MBA başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan devlet üniversitelerinin MBA programları ise daha çok vaka incelemesi ve proje ağırlıklıdır.

Okulların MBA programlarında okutulan dersler arasında küçük farklılıklar olabilse de, genel olarak işletme yüksek lisans programlarında zorunlu olarak okutulan dersler şunlardır:

- Yöneticiler için İstatistik
- Finansal Muhasebe ve Raporlama
- Üretim ve Operasyon Yönetimi
- Yöneticiler için Ekonomi
- Örgütsel Davranış
- Finansal Yönetim
- Pazarlama Yönetimi
- Yönetim Bilgi Sistemleri
- Strateji Yönetimi
- Yönetim
- İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu dersler iki akademik yarı yıl yani bir yılda bittikten sonra, genellikle ikinci yarı yılda seçimli dersler ile projeler vardır. Bir MBA programında seçimli olarak okunabilecek ve genellikle MBA proje konuları olarak da kullanılan bazı dersler ise şunlardır:

- E-Ticaret
- Üretim Muhasebesi
- Girişimcilik
- İleri Pazarlama Yönetimi
- İleri Finansman Yönetimi
- Sermaye Piyasaları
- İleri Ekonomi
- İleri İstatistik
- İş Hukuku
- Kürselleşme
- Uluslararası Ticaret
- Stratejik Pazarlama
- Araştırma Yöntemleri
- Müşteri İlişkileri Yönetimi
- Finansal Kuruluşlar
- Toplam Kalite Yönetimi
- Liderlik
- Proje Yönetimi
- İşletme Hukuku
- Reklam Yönetimi
- Uluslararası Finans
- Türk İş Ortamı
- Veri Yönetimi

MBA ders programı değişik üniversitelerde hemen hemen aynı olmakla birlikte, MBA ders içerikleri açısından okullar arasında bazı farklılıklar olabilmektedir.

0 yorumlar:

Yorum Gönderme