MBA Okurken Seçilebilecek İhtisaslar

Farklı iş okulları değişik MBA programları sunmaktadır. Ancak, MBA eğitiminde dünya genelinde uygulanan hemen hemen ortak bir yapı vardır.

Bu çerçevede, öğrenciler ilk yıl genellikli zorunlu dersler alarak iş dünyasına ait temel konular hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu konular genellikle finans, hukuk, muhasebe, ekonomi, pazarlama, insan kaynakları, strateji gibi başlıklarda olur.

İkinci yıl ise öğrenciler seçmeli dersler alarak okulun sunduğu ihtisas alanlarından birine yoğunlaşabilirler.

MBA programlarında genel olarak sunulan uzmanlaşma sahaları ya da bir başka deyişle MBA'in alt branşları şunlardır:

1) Finans
Kurumsal finansman, varlık yönetimi, yatırım bankacılığı gibi sahalarda çalışmak isteyen MBA öğrencileri yoğun şekilde finansman odaklı dersler alarak finans konusunda uzmanlaşır.

2) Muhasebe
Maliyet muhasebesi, mali tablo analizi gibi konularda dersler alan öğrenciler muhasebe konusuna yoğunlaşırlar.

3) Pazarlama
İleri pazarlama yöntemleri, CRM, fiyatlandırma, marka yönetimi gibi dersler alabilen öğrenciler böylelikle pazarlama ihtisası yapmış olurlar.

4) Girişimcilik
Türk MBA programlarında pek sunulan bir ihtisas sahası olmamakla birlikte özellikle Amerikan iş okullarında yaygındır. MBA öğrencileri girişimciliği çeşitli açılar ve sektörler bazında irdelemelerini sağlayan dersler alırlar.

5) Uluslararası İş Yönetimi
Yine Türk MBA programlarında sıklıkla yer almayan bir uzmanlık alanı olup, öğrencilerin çokuluslu şirket yönetimi konusunda uzmanlaşmasını sağlar.

6) Üretim Yönetimi
Yöneylem, üretim muhasebesi, üretim fiyatlaması gibi dersler ile öğrenciler üretim yönetimi sahasına yoğunlaşır. Mühendis kökenli MBA öğrencileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir ihtisastır.

7) Gayrimenkul Yönetimi
Daha çok Amerikan iş okullarında verilen bir MBA uzmanlığı olup, arsa ve emlak gibi gayrimenkul değerlerin yönetimi odaklıdır.

8) Strateji
Danışmanlık alanında çalışmayı planlayan MBA öğrencileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir sahadır. Stratejik yönetim konusu odaklıdır.

9) İnsan Kaynakları
Organizasyon davranışı, sosyoloji, iş hukuku gibi derslere yoğunlaşan öğrenciler insan kaynakları yönetimi konusunda uzmanlaşır.

10) Enerji
Yurtdışında da yeni yeni ortaya çıkan bir MBA ihtisası olup enerji piyasaları konusunda uzman MBA öğrencisi yetiştirmeyi hedefler.

11) Sektör Odaklı
Enerji odaklı MBA programı gibi belirli bir sektörü hedefleyen çeşitli ihtisaslara sahip MBA programları bulunmakla birlikte bunlar çok yaygın değildir. Genellikle sunulan sektör odakları şunlardır:

- Otel yönetimi
- Hastane/sağlık yönetimi
- Mühendislik
- Bankacılık
- Sigortacılık
- Moda
- Spor yönetimi
- Eğlence

0 yorumlar:

Yorum Gönderme